ఆకలి అబద్దం ఆడదు…ఆకలి కోసం దొంగతనం | శిక్ష తెలిస్తే షాక్ అవుతారు?

Spread the love

అమెరికా పోలీసులు ఒక 15 ఏళ్ళ కుర్రాడిని అరెస్ట్ చేసి కోర్ట్ లో ప్రవేశ పెట్టారు
జడ్జి విషయమేంటని అడిగితే
ఈ అబ్బాయి ఒక బేకరీ లో బ్రెడ్ దొంగతనం చేసి పారిపోతుండగా అక్కడ వాచ్మాన్ పట్టుకున్నాడని అప్పుడు పెద్ద అద్దం పగిలిపోయిందని అందుకుగాను ఆ యజమాని కంప్లైంట్ ఇచ్చినట్టు చెప్పారు

జడ్జి: దొంగతనం చేసావా
పిల్లాడు : అవును మేడం

జడ్జి :ఏమీ దొంగతనం చేసావు
పిల్లాడు: ఒక బ్రెడ్ ప్యాకెట్

జడ్జి: డబ్బులిచ్చి తీసుకుని ఉండొచ్చుగా
పిల్లాడు :డబ్బులు లేక తీసుకున్నాను మేడం

జడ్జి :ఇంట్లో వారిని అడిగి ఉండొచ్చుకదా
పిల్లాడు :అమ్మ మాత్రమే ఉన్నారు అందులోనూ
అనారోగ్యం అన్నాడు

జడ్జి :ఏదైనా పని చేయొచ్చుగా నువ్వు
పిల్లాడు :ఒక కారు షెడ్ లో పనిచేస్తుండేవాడిని
మేడం అమ్మకు అనారోగ్యమని ఒక్కరోజు
సెలవు పెట్టినందుకు పని నుండి తీసేసారు

జడ్జి :ఇంకెక్కడైనా పని చేయొచ్చుగా
పిల్లాడు :ఉదయం నుండి యాభై మంది దాకా పని
అడిగాను ఒక్కరుకూడా ఇవ్వలేదు
సూర్యుడు అస్తమించేసాడు ఇక ఏమీ
చేయలేక ఈ పనిచేశానని
తలదించుకున్నాడు

పిల్లాడితో సంభాషించాక జడ్జి తీర్పు రాయడం మొదలుపెట్టారు
ఈరోజు ఈ పిల్లాడి పరిస్థితికి అందరం నేరస్థులమే నాతో సహా
ఆకలి అంటున్న అబ్బాయికి ఒక్క స్నేహహస్తాన్ని అందించలేక పోయాము
అందుకు జరిమానా ఇక్కడ కోర్ట్ లో ఉన్న ప్రతిఒక్కరు ఇతడిని పట్టుకున్న పోలీసులు నాతో సహా అందరూ 10 డాలర్ లు కట్టాలి
ఏ ఒక్కరు కట్టకుండా బయటకు వెళ్ళలేరు
ఇక ఇతడిపై కేసు పెట్టిన షాప్ యజమాని 100 డాలర్ లు జరిమానా కట్టాలి

ఈ మొత్తాన్ని ఆ పిల్లాడికి అందించాలి అని తీర్పు రాశారు
ఆ పిల్లాడు అక్కడ ప్రజలు ఆ జడ్జి తీర్పుకు ఆశ్చర్యపోయారు
ఆ పిల్లాడు తల ఎత్తి జడ్జి ని చూడగా బాధతో కళ్ళ వెంట కన్నీళ్లు

సమాజంలో ఆకలి కోసం దొంగతనం జరుగుతున్నది అంటే మనం అందించలేని ఆ స్నేహహస్తమే కారణం అని ఆ జడ్జి తలవంచుకున్నారు

ఇంకా ఏదో ఒక మూల నీతి నిజాయితీ బతికేఉన్నదని ఇలాంటివారిని చూసినప్పుడే అనిపిస్తున్నది

ఆకలి అన్నవారికి అన్నం పెట్టేదం
ఆకలి విషయంలో అబద్ధం ఆడలేరు కదా ఎవరైనా .


Spread the love

One Reply to “ఆకలి అబద్దం ఆడదు…ఆకలి కోసం దొంగతనం | శిక్ష తెలిస్తే షాక్ అవుతారు?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *