పనికి రాలేదని…12 ఏళ్ళ బాలుడిని చితక బాదారు!

చట్టాలు ఎన్ని వున్నా లాభం లేనట్టే వుంది. ఈ ఘటనను పరిశీలిస్తే అర్థమవుతుంది . 12 ఏళ్ల బాలుడిని పనిలో పెట్టుకోవడమే కాకుండా ఓ వ్యక్తి అతని పట్ల రాక్షసంగా ప్రవర్తించాడు. పనిలోకి రావడం…

View More పనికి రాలేదని…12 ఏళ్ళ బాలుడిని చితక బాదారు!