మౌత్‌వాష్‌తో పుక్కిలించడం వల్ల కరోనా వ్యాప్తికి చెక్‌ పెట్టవచ్చు!

కరోనా మహమ్మారి భయం ప్రజలను ఆరోగ్య నియమాలు పాటించేలా చేస్తుంది. గొంతు ఏ మాత్రం గరగరగా అనిపించినా ఇబ్బందిగా ఉన్నా వేడినీటిలో కాస్తా పసుపు వేసుకుని పుక్కిలిస్తారు మనలో చాలమంది. కరోనా మహమ్మారి విజృంభణ…

View More మౌత్‌వాష్‌తో పుక్కిలించడం వల్ల కరోనా వ్యాప్తికి చెక్‌ పెట్టవచ్చు!