దేశ ప్రజలందరికి ఉచితంగా కరోనా వాక్సిన్…

ఆస్ట్రేలియా దేశంలో ప్రజలందరికి కరోనా వాక్సిన్ ఉచితంగా అందచేస్తామని ఆ దేశ ప్రధాని తెలిపారు. దీని కోసం ఆస్ట్రాజెనికా అనే కంపెనీ తో ఒప్పందం చేసుకున్నామని ప్రధాన మంత్రి స్కాట్ మోరీసన్ తెలిపారు. ఆస్ట్రాజెనికా…

View More దేశ ప్రజలందరికి ఉచితంగా కరోనా వాక్సిన్…