మాస్కు లేనోళ్లకు చలాన్లు రాసే పోలీసే మాస్కుపెట్టుకోలేదు…ఫైన్ కట్టక తప్పలేదు!

మాస్కు లేనోళ్లకు చలాన్లు రాసే పోలీసే మాస్కుపెట్టుకోలేదు. నలుగురికీ చెప్పాల్సిన ఆఫీసర్ అయుండీ మాస్కు పెట్టుకోకపోవడంపై అక్కడి జనం డైరెక్ట్ గా ఎస్పీకే కంప్లైంట్ చేశారు. ఎంక్వైరీ చేసిన ఎస్పీ సదరు పోలీసు చలాన్లు…

View More మాస్కు లేనోళ్లకు చలాన్లు రాసే పోలీసే మాస్కుపెట్టుకోలేదు…ఫైన్ కట్టక తప్పలేదు!