కరోనా ఎఫెక్ట్… ముందు జాగ్రత్తగా హోమ్ క్వారంటైన్ లోకి ముఖ్యమంత్రి!

ఏ రూపంలో వస్తుందో ఎలా వస్తుందో అర్థంకాని పరిస్థితులు కలవు. కేరళ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కూడా సందేహాము లొ వున్నాడు కావచ్చు, ఎందుకయినా మంచిదని సెల్ఫ్ క్వారంటైన్ నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. కోళీకోడ్‌ విమాన ప్రమాదం…

View More కరోనా ఎఫెక్ట్… ముందు జాగ్రత్తగా హోమ్ క్వారంటైన్ లోకి ముఖ్యమంత్రి!