వయసు ఆకర్షణ, క్షణికావేశం…రెండు ప్రాణాలు

కుమార్తెను బాగా చదివించాలనుకున్నారు ఆ తలిదండ్రులు.. భవిష్యత్‌లో మంచి ప్రయోజకురాలిగా చేయాలనుకున్నారు.. కానీ, ఆ అమ్మాయి ఓ యువకుడితో ప్రేమలో పడింది. ఆమె ప్రేమ వ్యవహారం ఆ ఇంట్లో ఇద్దరిని బలి తీసుకుంది. ఈ…

View More వయసు ఆకర్షణ, క్షణికావేశం…రెండు ప్రాణాలు