కన్న తండ్రి కాటేయబోయాడు… కూతుళ్లు చంపాల్సి వచ్చింది!

తాగుడుకు బానిసై తమను శారీరకంగా మానసికంగా రోజు వేధిస్తున్న తండ్రిని కూతుళ్లు హత్య చేశారు. కొన్నేళ్లుగా నిత్యం తాగి హింసించటం, పలుమార్లు అఘాయిత్యానికి కూడా పాల్పడేం దుకు ప్రయత్నించిన తండ్రి తీరుతో విసిగిపోయిన ఇద్దరు…

View More కన్న తండ్రి కాటేయబోయాడు… కూతుళ్లు చంపాల్సి వచ్చింది!