తెలంగాణ ప్రాజెక్టులు|ఏపి అర్థం లేని వాదన, కేంద్రం తప్పుడు విధానాలు..కేసిఆర్

తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిర్మిస్తున్న ప్రాజెక్టుల విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అర్థం పర్థం లేని, నిరాధారమైన, అనవసర రాద్ధాంతం చేస్తున్నదని, కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా తప్పుడు విధానం అవలంభిస్తున్నదని ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె. చంద్రశేఖర్ రావు…

View More తెలంగాణ ప్రాజెక్టులు|ఏపి అర్థం లేని వాదన, కేంద్రం తప్పుడు విధానాలు..కేసిఆర్