మా బతుకు మమ్మల్ని బతకనీయండి…ఆడపిల్లల ఆత్మ ఘోష!

బాగా చ‌దువుతోంది.. ఆవిడ చ‌దువుతుంటే ఆ కుటుంబం, ఆ గ్రామం, ఆ జిల్లా అంతా సంబ‌రప‌డిపోతుంది. ఏ ప‌రీక్ష రాసినా ఆ అమ్మాయే మొద‌టి ర్యాంకులో వ‌స్తోంది. ఎందుకంటే ఆ అమ్మాయి తండ్రి టీ…

View More మా బతుకు మమ్మల్ని బతకనీయండి…ఆడపిల్లల ఆత్మ ఘోష!