బ్రెజిల్ దేశంతో ఫుట్ బాల్ ఆడుతున్న కరోనా!

బ్రెజిల్ దేశం అనగానే ప్రపంచానికి గుర్తుకు వచ్చేది ఫుట్ బాల్ ఆట. బంతితో ఆడే అలవాటు కల ప్రజలను సుక్ష్మ బంతి అయిన కారోనా దారుణంగా ఆడుకుంటున్నది. ఛాంపియన్ తో కరోనా మహమ్మారి ఫైనల్…

View More బ్రెజిల్ దేశంతో ఫుట్ బాల్ ఆడుతున్న కరోనా!